Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: nlib45 - 6 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp:


Lens implantatie

Er wordt gedebatteerd over de ideale intra-oculaire lens bij afakie zonder kapselondersteuning.Keuzes zijn onder meer voorkamerlenzen, iris- of scleraal gehechte lenzen en irisklauwlenzen, waarbij de laatste nu het vaakste wordt gebruikt (5). Deze techniek combineert de voordelen van een achterkamerlens (die de anatomie van het oog beter respecteert) en een korte operatietijd met een eenvoudige operatietechniek (6). Het voordeel van een scleraalgefixeerde intra-oculaire lens (IOL) is dat ze de anatomie van het oog respecteren, maar hebben echter het nadeel van een moeilijke en lange operatieprocedure met ernstige intra-oculaire manipulatie (6). Het gebruik van Retropupillary implantation of the artisan iris-claw intraocular lens (RPICIOL) implantatie voor secundaire implantaties is een geldige alternatieve strategie voor de klassieke scleraalgefixeerde of hoekondersteunde IOL-implantatie omdat de complicaties minimaal waren vergeleken met de voordelen (5). Secundaire IOL-implantatie is een optie om amblyopie te voorkomen in gevallen waarin de kinderen het niet goed deden met contactlenscorrectie (2).

Tijdens de eerste zes maanden van het leven zijn de toename van de axiale lengte en de verandering in de kromming van het hoornvlies sneller, waardoor de selectie van het IOL-vermogen en de voorspelling van de myopieverschuiving na deze periode nauwkeuriger worden (2,7).Bovendien wordt aanbevolen dat kinderen jonger dan zeven maanden met unilateraal cataract afakisch blijven om complicaties en extra operaties te voorkomen (1,7,8).Er zijn refractieve voordelen verbonden aan het uitstellen van secundaire IOL-chirurgie tot de basisschoolleeftijd, met een voorspelbaardere refractie-uitkomst, lager aantal complicaties, minder kans op hoge bijziendheid en er zijn veel minder bijwerkingen dan wanneer IOL-implantatie op jonge leeftijd wordt uitgevoerd (7). Ook verminderd de onzekerheid van onvoorspelbare axiale verlenging die kan optreden tussen de kindertijd en de leeftijd van 5 jaar. Bij bilaterale cataractgevallen bestaat er geen consensus over het juiste moment om primaire IOL-implantatie uit te voeren (3).Uit onderzoek zijn bevredigende secundaire IOL-implantatieresultaten gebleken bij kleuters (4), maar het optimale moment om dit uit te voeren bij kinderen met afakie is nog onzeker.

Resultaten

Zoals te zien is in figuur 1 bereikten in het onderzoek van (6) 22 van de 31 ogen een uiteindelijke best gecorrigeerde gezichtsscherpte (BCVA) die beter was dan preoperatieve BCVA. In totaal bereikten twee ogen een uiteindelijke BCVA die gelijk was aan die preoperatief gemeten, en slechts zeven ogen eindigden met een slechtere BCVA.En van deze patinten had het syndroom van Korsakov en ontwikkelde ongemerkt een netvliesloslating. Uit het onderzoek van (8) bleek er geen significant verschil tussen de mediane gezichtsscherpte van geopereerde ogen bij kinderen die een primaire IOL-implantatie ondergingen en bij kinderen die afakisch bleven.Echter waren er aanzienlijk meer bijwerkingen en aanvullende intra-operatieve procedures in de IOL-groep (8).

Complicaties

Ondanks bevredigende visuele en refractieve resultaten, moet rekening worden gehouden met het postoperatieve complicaties.Elk van de beschikbare opties heeft zijn eigen risico's en complicaties: risico op intra- en postoperatieve complicaties, complicaties die verband houden met de iridocorneale hoek en het corneale endotheel, pigmentdispersie, irisatrofie, glaucoom, corectopia (5,6,2) Uit onderzoek van 2 bleek glaucoom de meest voorkomende complicatie te zijn, maar dit kan te wijten zijn aan het feit dat deze kinderen op jonge leeftijd cataractextractie ondergingen, en niet aan de secundaire IOL-implantatie zelf. Scheelzien was de meest voorkomende complicatie die niet direct verband hield met de chirurgische ingreep, met 69,69% bij de unilaterale cataracten, en esotropie was het meest voorkomende type scheelzien in onze populatie (2).Pijn aan de ogen, wazig zicht bij het naar voren leunen en iridodonesekunnen volgens onderzoekers (5) het gevolg zijn van het feit dat het gewicht van de lens de iris naar het hoornvlies duwt wanneer patinten naar voren leunen.Hetzelfde mechanisme kan chronische doffe pijn veroorzaken.


Contactlenzen

Contactlenzen worden vaak gebruikt in de medische context, het is een oplossing voor een reeks complexe oogaandoeningen. De geschiktheid van contactlenzen voor gebruik in de medische contex werd vergroot bij de ontwikkeling van zeer zuurstofdoorlaatbare zachte en harde materialen. Een vormstabiele of rigid gas permeable (RGP) lens, is een lens die ongeveer 2 tot 4 jaar meegaat. De lenzen moeten vervangen worden wanneer ze bekrast zijn, niet meer goed bevochtigt zijn en minder comfortabel gaan zitten. De lenzen hebben een breed toepassingsgebied voor afwijkende oogvormen en sterkten. Een silicone elastomeer (SE) lens, is een lens die bestaat uit een laag siliconenelastomeer die met een delaminatie bestendige hechting op de laag siliconenhydrogel vastzit. De lenzen zijn comfortabeler dan lenzen gemaakt van een niet-hydrogel materiaal. In tegenstelling tot de RGP lenzen, kunnen de SE lenzen maar tot een maand lang gedragen worden, wegens comfort redenen.

Welke lenzen gebruikt worden hangt af van de persoonlijke keuzes van de patinten. SE lenzen zijn voordeling bij kinderen aangezien ze vaak een lage tolerantie hebben voor het inbrengen en uitnemen van contactlenzen. Nadelen kunnen zijn dat sommige kinderen lenzen nodig hebben met een hoger vermogen dan in de SE-lens beschikbaar is, daarnaast verslecht de hydrofiele coating van de lenzen na verloop van tijd, hierdoor zijn ze snel aan vervanging toe. Ze zijn ook niet in staat om een astigmatisme van meer dan 2 D te corrigeren. Wanneer een kind een hoog plusvermogen nodig heeft om kinderfakie te corrigeren, wordt er gebruik gemaakt van RGP lenzen. Een nadeel bij deze lenzen is dat de zuurstofdoorlaatbaarheid voor hoge plusvermogens die nodig is om kinderafakie te corrigeren, niet gunstig is voor langdurig dragen (1,4,5).

Bij het onderzoek genaamd, The Infant Aphakia Treatment Study (2, 4, 5), was het doel om het verschil van de resultaten en complicaties van de correctie van afakie bij contact lenzen en het ondergaan van een lensimplantatie te vergelijken. Op de leeftijd van 12 maanden droeg 74 procent van de patinten SE lenzen, 21 procent droeg RGP lenzen, 5 procent droeg beide afwisselend. Op 5 jarige leeftijd daalde het percentage van de SE lenzen naar 46 procent. De stijging van het aantal patinten die RGP lenzen dragen is te wijten aan de lagere kosten, het superieure optica of het lagere risico op geassocieerde ongewenste voorvallen.

Uit het onderzoek van het Department of Opthalmology (3), kunnen we afleiden dat RGP lenzen de kans op een beschadiging van de cornea beter verhelpen. De lenzen hebben een voldoende traanuitwisseling, die de cornea proper houdt om zo een normaal fysiologisch metabolisme te behouden. Er is minder kans op infectie en de lenzen zijn niet gemakkelijk te vervormen. De kinderen met afakie die lenzen droegen hadden een toename van de gezichtsscherpte. Het dragen van de RGP lenzen kan volgens het onderzoek de retinabeeld helderder maken en het verschil bij patinten met monoculaire afakie tussen binoculaire beeldvorming tot 5-7 procent terugbrengen. Ze kunnen de ontwikkeling van binoculair zicht en de fusiefunctie bij kinderen verbeteren. Het onderzoek haalde ook enkele nadelen aan, namelijk dat de RGP-lens de beweging van de oogbol kan verstoren door de afferente informatie van de nervus trigeminus of drielingzenuw te benvloeden en de intensiteit van nystagmus te verminderen.
dit is de tekst kunt jij de twee vergelijken lensimplantatie en lenscontacten?. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Hogeschool. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in 250 woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: academisch.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document