Het auteursrecht is in het leven geroepen om de maker van een werk te beschermen. Dit betekent dat anderen niet zomaar iets mogen kopiëren en verspreiden, zonder toestemming van de maker. Het auteursrecht zorgt ervoor dat mensen creatief blijven en hun eigen ding blijven doen. Dat is mooi, want hierdoor kun je op Knoowy bijvoorbeeld samenvattingen vinden die de leerstof anders verwoorden dan het boek.


Mag je samenvattingen online verkopen?

Een auteursrechtelijk beschermd werk moet een origineel en creatief karakter hebben. Een samenvatting is dus niet per definitie plagiaat, want men kan er eigen creativiteit in kwijt. De originele tekst wordt daarmee dusdanig in de woorden van de student herschreven, dat het gezien kan worden als een nieuw origineel werk.

Het is toegestaan documenten op Knoowy te verkopen mits jij de auteursrechthebbende persoon bent van het document. Indien jij een onderscheidend document hebt gemaakt, zul je dus altijd het auteursrecht hierover houden, en zul je ook altijd de enige zijn die dit document mag verspreiden.

Wat mag wel?

  • Documenten uploaden die je zelf hebt geschreven en gemaakt.
  • Afbeeldingen in je samenvatting gebruiken die je zelf hebt gemaakt.
  • Samenvattingen kopen voor zelfstudie.
  • Inhoud van collegeslides in je eigen woorden overnemen in je aantekeningen.

Wat mag niet?

  • Documenten uploaden waarvan de inhoud door andere personen is gemaakt.
  • Afbeeldingen uit het boek scannen en gebruiken in je samenvatting die je verkoopt.
  • Samenvattingen kopen en verspreiden op internet of op school.
  • Inhoud van collegeslides kopieren naar je eigen aantekeningen en deze verspreiden.

Waar moet een samenvatting aan voldoen?

Je kunt je natuurlijk afvragen waar een samenvatting, die je wil verkopen op Knoowy, aan moet voldoen. Immers, indien je een werk van iemand anders zonder toestemming kopieert en massaal verspreidt onder een grote groep studenten, dan ben je in overtreding. Je samenvatting moet daarom een origineel en creatief karakter hebben. In de praktijk komt dit neer op het niet letterlijk overnemen van grote stukken tekst uit een boek. De tekst in je samenvatting moet je in je eigen woorden omschrijven. Wil je toch iets letterlijk kopiëren? Dan kun je de tekst citeren. Wanneer je het college van de professor vertaalt naar je eigen woorden en ideeën, dan ben je bezig zelf een origineel en creatief werk te maken. Dit werk mag je verspreiden onder studenten.


Schending van auteursrecht

Knoowy is een online platform waar studenten elkaar kunnen helpen met hun studie. Helaas kan het voorkomen dat studenten, bedoeld of onbedoeld, misbruik maken van het platform. Mocht iemand anders inbreuk maken op jouw auteursrecht door bijvoorbeeld onrechtmatige verspreiding, dan kun je misbruik melden.


Veel gestelde vragen over auteursrecht

Wat is auteursrecht?
In de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Wat beschermt het auteursrecht?
Het auteursrecht beschermt de makers van o.a. teksten en beeldmateriaal door de maker twee exclusieve rechten te geven: (1) Het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken, en (2) het alleenrecht om het werk te verveelvoudigen.

Hoe voldoet Knoowy aan auteursrecht?
Op Knoowy mag je alleen documenten verkopen als je hier ook het auteursrecht op hebt.

Welke rechten heb je als verkoper?
Als verkoper op Knoowy heb je het recht om studiedocumenten te verkopen die je zelf gemaakt hebt. Dit moeten documenten zijn waarvan je zowel de tekst als de afbeeldingen zelf gemaakt hebt.

Welke verantwoordelijkheid heb je als verkoper?
Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor de documenten die worden geüpload. Dit wil zeggen dat je ook zelf aansprakelijk bent in het geval je niet aan de regels houdt. De regels hebben we verwoord in de algemene voorwaarden. Om van Knoowy gebruik te mogen maken, dien je akkoord te gaan met de voorwaarden.

Hoe maak je melding van schending van auteursrecht?
Indien je schending van auteursrecht vermoedt, kun je hiervoor een claim naar Knoowy sturen. Meer informatie hierover vind je op de misbruikpagina .

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document